Recente simulaties
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal recent uitgevoerde simulaties met CURSIM. Klik op de afbeelding om deze vergroot te bekijken in een nieuw window. Indien de afbeelding rafelig lijkt moet u de zoom vergroten (Internet Explorer: klik op rechtsonder in de afbeelding).

Rechts in het ontwerp is in geel een fietspad weergegeven. De simulatie is gebruikt om de positie van de voorgevels van de bebouwing te bepalen. Voorwaarde was dat bij het manoeuvreren de vrachtwagen met de wielen niet op het fietspad mag komen.
Omdat niet bekend was welke voertuigen hier zullen komen is de simulatie uitgevoerd met een trekker-oplegger combinatie met maximale afmetingen (volgens EU norm 1996).

Uitwerking van het stedebouwkundige plan voor binnenstad. Rijcurven op basis van een Euro trekker met oplegger 16,50 meter.

Op de hoofdroute dienen twee vrachtwagencombinaties elkaar te kunnen passeren met lage snelheden. Op de subroute (richting het noorden) kan het voorkomen dat voertuigen op elkaar moeten wachten. Bussen op deze route moeten elkaar wel ongestoord kunnen passeren. Over het parkeerterrein bevoorradend verkeer dat achteruit naar het interne losperron rijd.
Voor een parkeergarage zijn verschillende manoeuvres gesimuleerd om te controleren dat auto's hier goed kunnen doorrijden.
Als voertuig is het ontwerpvoertuig personenauto genomen (handboek wegontwerp 2002)
Vanwege de herinrichting van een weg langs een vaart moet worden uitgezocht of een bedrijf bereikbaar blijft voor autobussen. Omdat de werkzaamheden in de bus plaatsvinden is het noodzakelijk dat deze vooruit de inrit inrijdt.
De frequentie is laag zodat het niet bezwaarlijk is dat tijdens de manoeuvre overig verkeer even moet wachten. Bij het achteruitrijden mag de achterkant boven het schuine talud "zweven", maar de achterwielen mogen daar niet komen.
Ondanks twee keer steken en met de achterwielen tot aan het talud rijden, kan de bus de inrit met de huidige bebouwing niet halen.
Controle inrit van een parkeergarage. De ingang wordt 's avonds gesloten met behulp van een rolhek. Voor de bevoorrading van een supermarkt moeten vrachtwagens hier echter ook door kunnen.

In eerste instantie is het ontwerp gecontroleerd met een mal van een eenvoudige bocht rechtsaf. Deze mal was echter geen goede weergave van de werkelijkheid omdat chauffeurs eerst zullen tegensturen. Dit is in de simulatie verwerkt door het voertuig ca 30 meter voor de inrit naar de linkerkant van de weg te laten gaan. Door deze tegenstuurbeweging is de oplegger meer naar de buitenkant van de bocht gekomen wat extra ruimte geeft.

Natuurlijk is het in deze situatie belangrijk dat chauffeurs rekening houden met de tegenstuurbeweging. Indien er tegemoetkomend verkeer is, moet even worden gewacht totdat de andere weghelft weer vrij is.
Controle turbo rotonde.
Omdat deze rotonde voor algemeen verker geschikt moet zijn is gekozen voor het maatgevende voeruig trekker-oplegger (met maximale afmetingen volgens EU normen).

Het voorwiel van de trekker en de achterwielen van de oplegger zijn met een blauwe lijn weergegeven.
Bij het over de rotonde rijden komen de wielen van de oplegger over het overrijdbare deel van het eiland, ondanks dat de trekker zover mogelijk aan de buitenkant van de strook rijdt. Bovendien heeft het voertuig de ruimte van het verdrijvingsvlakje ("verkeersdruppel") voor de fysieke afscheiding nodig.
Controle inrit bedrijven terrein.
Achteruit inrijden van dit kleine bedrijven terrein naar het laadperron is onderzocht. Omdat de wagen de volledige breedte van de weg nodig heeft moet dit in een vloeiende beweging kunnen zodat de hinder minimaal is. Vanwege de beperkte ruimte was reeds rekening gehouden met kortere opleggers.

De afbeelding is van een oplegger zonder meesturende achterassen, de ontworpen doorgang moet voor dit voertuig ruim 2 meter breder. Bovendien mag er geen lange vrachtwagen voor de andere laaddeur staan. Verkeerskundig zijn er ook nog een aantal aandachtspunten voor deze beweging.
Bepalen ruimte keermanoeuvre trekker-oplegger
Voor de bevoorrading van een winkel moet een trekker-oplegger combinatie een achteruit naar een laad/los perron rijden. In de simulatie is uitgezocht hoeveel verharding er extra moet worden aangelegd om deze keerbeweging mogelijk te maken.